InformacjeGomedi Sp. z o.o. w okresie od 01.11.2021 - 31.07.2023 r. realizuje projekt pt. "Gomedi - zarządzanie zdrowiem" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.Numer umowy: POPW.01.01.02-20-0023-21-00

Beneficjent: Gomedi Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 1 340 564,13 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 998 858,07 złCel projektu:

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacji produktowej w postaci narzędzia umożliwiającego monitorowanie procesu leczenia.Planowane efekty:

- zbudowanie aplikacji mobilnej i wprowadzenie jej do sklepów z aplikacjami,

- zrealizowanie założeń strategi marketingowej,;

- zapewnienie stabilnej sytuacji wzrostu firmy po zakończeniu projektu (działający produkt, powracający klienci, osiągnięcie BEP)